LENN är flanören, betraktaren som ser det humoristiska i vardagliga
situationer och kan förmedla detta på ett lättläst och underhållande sätt.
Debuterade med boken "I När och Fjärran av Lenn Kåsören".

Jag är pensionerad teleingenjör som de sista 20 yrkesåren bland annat arbetade med internationella uppdrag, företrädesvis i utvecklingsländer. Jag ingick då i olika internationella team, antingen som projektledare och/eller expert men även som utbildare. En av mina hobbies är att skriva kåserier/krönikor och man har tidigare kunnat läsa mig under signaturen Lenn i ett tjugotal dagstidningar från Ystads Allehanda i söder till VästerbottensKuriren i norr. 

Jag är gift med min guldbröllopsfru Sigbritt,
bor i Malmö och har två barn och fem barnbarn. 

Har varit segelflygare men har nu landat för gott och för ett stillsamt liv tillsammans med den i några kåserier benämnda K. Hustrun. 

Är sändareamatör med anropssignalen SM7LV.