MATEMATIK och LYRIK

NÅGONTING ATT RÄKNA MED

 LÄSTE FÖR några år sedan i vårt husorgan att man haft fullt räddningspådrag i trakterna kring Ljungbyhed här i Skåne. Anledningen var en befarad kanotolycka. Det var 22 gymnasieelever från Ängelholm som tillsammans med lärare var på utflykt och hade paddlat kanot på Rönne å. Vid den efterföljande återsamlingen kontrollräknades ungdomarna och man saknade då tre deltagare. Även med hänsyn tagen till deltagarnas aktivitet är ett sådant spill oacceptabelt. Räddningstjänsten tillkallades som med såväl dykare som helikopter sökte efter de saknade. När man länge sökt utan resultat kom - kan man förmoda - klassens ljus på att man kan kanske borde göra en omräkning - bara för att "typ kolla, liksom." Det visade sig då att alla var på plats - läraren hade räknat fel! Även om man tar tårna till hjälp så hade man kanske inte klarat en så hög summa som 22 men 19 borde gå - tycker man. Vad denna fadäs kostade samhället är nog svårare att räkna ut. Vi får hoppas att det inte var en mattelärare som kontrollräknade.

 MEN MAN vet aldrig. I samma tidning och samma dag och på samma sida stod det även att läsa: "Mera matte ska rädda Sverige". Dåvarande regeringen med Jan Björklund som primus motor var bekymrad över gymnasieelevernas klena resultat i det så viktiga ämnet matematik. Man hade räknat med att kunskaperna skulle vara vida bättre! Men även här räknade man således fel. För att råda bot mot detta för Sveriges framtida BNP så oroande tillstånd, föreslog man insatser till matteundervisningen på i runda tal 1,5 miljarder kronor. Man ämnade göra en storsatsning för eleverna och vi hoppades att det även skulle bli en och annan slant över till mattelärarna. 

 NU UTBRISTER naturligtvis "Vän av förståelse" - har inte Herr Skriftställaren själv räknat fel någon gång? Så varför raljera över någons misstag? Jo, Herr Skriftställaren har räknat fel - många gånger! Men det har också lärt honom att kontrollräkna både en och tre gånger! En ren självbevarelsedrift när han lämnat in konsultrapporter som ibland handlat om miljoner - i dollar! Av samma anledning skulle han dra sig för att dra in Räddningstjänsten utan att först ha kontrollräknat både en och tre gånger.

 MEN HUR har det nu kunnat bli så här illa med matematiken? Jag tror att det mycket handlar om attityder och trender i samhället. Läs gärna mitt kåseri "Att bara gå med" (bifogas nedan!). Till dessa där, i såväl prosa som dikt(!?), framförda åsikterna kan läggas att det idag mest åtråvärda yrket bland ungdomar tycks vara att bli "kändis" - antingen som programledare i TV (möjligen även radio) eller genom idolprogram, dokusåpor eller något av de många förnedringsprogrammen - uppbackade av framför allt kvällstidningar och mindre seriösa "eterkanaler". Vidare, ett i grunden förändrat utbildningssystem där man degraderat gamla hederliga hantverksyrken som varande inte "fina" nog och i princip anser att alla är födda till att "ta studenten". Ett ständigt lappande och lagande med skolans läroplaner, inte minst matematikundervisningens, har säkert också bidragit till att vi nu internationellt sett ligger minst sagt risigt till med våra gymnasieelevers kunskaper. Kunskaper som behövs om vi - som våra politiker så ofta visionärt framhåller - även fortsättningsvis ska vara en kunskapsnation av första rang. Men en nation - aldrig så teoretiskt kompetent - kan naturligtvis inte fungera utan skickliga hantverkare av alla de slag.  

 A PROPÅ matematik - har ni tidigare hört följande anekdot så hoppa över den. Men läs den först för säkerhets skull!                                                                     
Matteläraren med något uppgiven röst till eleverna:" Om ni inte bättrar er i matematik, måste jag underkänna 80 procent av klassen".

Efter lite tankeverksamhet replikerar en av eleverna (uppenbarligen i riskzonen): Ha, ha läraren - så många är vi ju inte!" // LENN


 
Bifogas: ATT BARA GÅ MED

  DET ÄR en lugn och stilla söndagskväll, vinden har mojnat och oktobermörkret sluter

sig runt hus och trädgård. Det bornholmska fikonträdet intill villans södra tegelvägg,

har även i år gett en god skörd. Kåsören sitter framför sin dator, mumsar på den färska

frukten spetsad med lite drambuie. Läser dikter som rullas fram på skärmen och

begrundar det dystra faktum att han inte förstår sig på modern poesi. Han har gjort

tappra försök men knappast några framsteg. Som naturvetare vill han ha ordning och

reda, rim och reson. Mera sällan får han rim men desto oftare reson, dock är denna på

en subtil nivå. Han är full av beundran för dem som kan ”stapla till det” med metaforer

och allt.


  MED ETT självförtroende och en tillförsikt som endast den kan uppvisa som stärkt sig

med spetsade fikon, beslutar sig Kåsören för att göra ett - valhänt men dock - försök att

sälla sig till diktarnas exklusiva skara. Han har länge velat skriva något om det i TV och

radio ofta förekommande snobberiet att skryta med okunskap i naturvetenskapliga

ämnen. Stagnelius och Lagerkvist är ”fint” och helt OK, men matematik är svårt, fysik

är tungt och kemi luktar och smäller, passar inte in i de fina salongerna. Men betänk

dock att med dessa förkättrade hjälpmedel har vi skapat teknik och därmed framsteg.

Tyvärr får även all teknik en baksida då den används av människor med tvivelaktiga

bevekelsegrunder.

 RESULTATET AV dessa Kåsörens spridda funderingar i den oktoberkväll som nu

övergått till natt blev nedanstående, starkt haltande ”drapa” till ingenjörskonsten:

ATT BARA GÅ MED

Sleto som slavar svettiga svenskar

fordom för att födan få

Snillen styrde strida strömmen

Fängslade forsens fall i å


Forsen som förut fritt fick falla

tvangs till träldom som turbinens slav

Skapade stigande välstånd åt alla

Tacksamma tankar man ingenjörskonsten gav


Däst av den välfärd tekniken väver

många människor märkligt nog

Numera nästan nostalgiskt kräver

återgång till hacka och slitsamt knog.


Förbannade för evigt är nu alla ingenjörer

fult det är att vara expert

Bäst man vet i demonstranternas körer

erfarenhet och kunskap ej längre något är värt


Men frågar man så den protesterande hopen

kräver man av massan ett alternativt besked

Får man ej svar och blir man helt snopen

Att finna hur de flesta bara går med. // LENN