VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA
 

Lennart Björk, (LENN Kåsören) föredragshållare, skriftställare
***

NU HAR DET genom åren blivit så många framträdanden hos Föreläsnings- och SPF-föreningar samt andra Sällskap att jag som referens, nöjer mig med nedanstående citat ur lektörsutlåtandet på min bok "I När och Fjärran av LENN Kåsören".
"Helhetsintryck:
Manuset är en samling av korta texter företrädesvis skrivna i en kåserande stil. Innehållet – som berör
allt från vardagliga ting till kulturkrockar, och ofta presenteras med en stor portion humor – i kombination
med en något högdragen språkstil, balanserar perfekt och leder till en oerhört angenäm läsupplevelse.
Personligen skrattade jag högt i min ensamhet vid flera tillfällen!

Lennart har en enastående förmåga att delge erfarenheter och reflektioner i en berättarform som lyfter texten
till oanade höjder. Och där, uppifrån ett fågelperspektiv, kan vi med ett leende titta ner på våra egna tillkortakommanden.
Så fungerar humor när den är som allra bäst!

Språket är i princip oförvitligt; väl valda ord och formuleringar rinner som porlande vårbäckar från pärm till pärm.
Det går att indela texterna i fyra olika kategorier: Personliga fadäser, Samhällskritiska parodier, Vardagsbetraktelser
och Kulturkrockar. I flera av berättelserna rör sig författaren lätt och ledigt över gränserna – finns oftast inslag av personliga upplevelser som författaren med säker hand ”kryddar” texterna med i god kåserande anda.

Lennart har utvecklat ett språkbruk och en personlig stil som balanserar innehållet utomordentligt. Ju dråpligare
en situation, desto korrektare – på gränsen till högdragen – språkstil. Formuleringarna är ofta underfundiga
och slutklämmen har knorr på svansen.

Just den personliga touchen gör att texterna också upplevs som allmängiltiga. Läsaren kan med lätthet identifiera sig
med ”jaget” och de situationer denne råkar ut för – det uppkommer därför omedelbart en framåtrörelse; en nyfikenhet att läsa vidare.

När humor är som bäst skrattar publiken/läsaren åt sina egna tillkortakommanden. Lennart lyckas med bravur att uppnå detta
konststycke! Manuset är ett av de roligaste jag läst på mycket länge! Vissa texter är sanslöst humoristiska och exempel
på detta är: ”Konsten att baka en russinkaka”, ”Pappa vet bäst” för att inte nämna den vansinnigt roliga ”Solkräm och jordgubbar”.

"När jag tömde ut mina askar på köksbordet hemma flöt det (ibland bokstavligen talat) en aldrig sinande ström av jordgubbar."
Kan den girighet som flyger på oss alla i självplockandets timme, beskrivas bättre än så här?
Skribenten experimenterar oupphörligt med språkets möjligheter och tar många gånger ut svängarna ordentligt, vilket leder till en strålande berättarkonst."
***

Programerbjudande 1


FÖLJ MED LENN KÅSÖREN TILL FJÄRRAN LÄNDER

Berättarträff med Lennart Björk, författare till boken "I NÄR och FJÄRRAN av Lenn Kåsören". Lennart har en omfattande erfarenhet av utlandsarbete (Senior Advisor Telecommunication), framför allt i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika. På ett lättsamt och humoristiskt sätt delar Kåsören med sig av sina erfarenheter och iakttagelser från de skilda kulturer han mött. En berikande och internationellt betonad samvaro i humoristisk anda utlovas Kontakta mig för vidare info och bokning. Referenser finns från många SPF- och Föreläsningsföreningar samt andra Sällskap. Besök gärna min
hemsida: www.Lenn-Kåsören.se 
Facebook: Lenn Kåsören (hålls inte längre aktuell)
Föredragets tid: flexibel, normalt ca 1 tim. Kostnad 2000:- exkl. moms. Reseersättning tillkommer.
Med vänliga hälsningar!
Lennart Björk Tel.: 040-548422 // 0705-255317 

Org.nr. 330516-3911
Innehar F-skattsedel SE-19330516-3911-01
                                                                                                  Programerbjudande 2

FRÅN BUDBÄRARE TILL INTERNET - EN ÅTERBLICK

Lennart Björk teleingenjör, som har ingått i en internationell expertgrupp, ger oss en överblick av en av vår tids märkligaste och snabbaste tekniska utveckling - kommunikationsteknikens.

Programtid och kostnad som för Program 1, i övrigt med samma utlovade, lättsamma framställning och samvaro.


Programerbjudande 3

KÄNNER DU FÖR ATT SKRIVA - KANSKE EN BOK ELLER ..?


Signaturen LENN var tidigare under många år frilanskåsör i ett 20-tal dagstidningar från Ystad Allehanda i söder till VästerbottensKuriren i norr. Med hundratals kåserier, många noveller och annat skriftställeri, bl.a. ett internationellt tekniskt kompendium i bagaget tillsammans med stor erfarenhet från arbete i framför allt utvecklingsländer, har han skrivit boken ”I NÄR och FJÄRRAN av LENN Kåsören”. Nu delar han med sig av sina erfarenheter som skribent – berättar och ger på ett lättsamt sätt tips och råd om skrivande och bokframställande.

Programtid och kostnad som för Program 1 och 2, i övrigt med samma utlovade, lättsamma framställning och samvaro.Tack för att du besökte min hemsida.
(Facebook: Lenn Kåsören hålls inte längre aktuell!)
***